ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

 

ประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) ชั้น 3

ประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถอย่างปลอดภัย และอายุรถค่อนข้างมาก โดยจะคุ้มครองเฉพาะชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น สามารถแบ่งความคุ้มครองหลักๆ เป็น 2 ส่วนคือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

 ค่ารักษาพยาบาล
 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 การประกันตัวผู้ขับขี่

>> ดูประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่) ที่รับประกันภัยได้ที่นี่

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย