ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) ชั้น 2

ประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) ชั้น 2 เป็นประกันที่มีความคุ้มครองคล้ายกับประกันภัยรถบรรทุกใ (รถใหญ่) ชั้น 1 แต่จะต่างกันตรงที่ประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) ชั้น 2 จะไม่ได้คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกัน ยกเว้นกรณีสูญหายหรือไฟไหม้ที่จะยังคุ้มครองอยู่ โดยประกันภัยรถบรรทุก (รถใหญ่) ชั้น 2 แบ่งความคุ้มครองหลักๆ เป็น 3 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ

 คุ้มครองรถสูญหาย/ถูกโจรกรรม
 คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

 ค่ารักษาพยาบาล
 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 การประกันตัวผู้ขับขี่

>> ดูประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่) ที่รับประกันภัยได้ที่นี่

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย