ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ (PAII)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุขณะเป็นผู้ขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ โดยได้รับความคุ้มครองเพิ่มจาก พ.ร.บ. อีกเท่าตัว ซึ่งให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ดังนี้

การสูญเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
ทุพพลภาพถาวร

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ (PAII)

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ (PAII)

>> ดาวโหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่ไม่ระบุชื่อ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย