fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ออกมาตรการป้องกัน-ลดเสี่ยงไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน-ผู้มาติดต่อ

 

NSI นำสินประกันภัย  ห่วงใยสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ และผู้เช่าภายในอาคารสำนักงานใหญ่ จึงออกมาตรการยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อหลังจากที่ออกมาตรการการปฏิบัติตนของพนักงานมาก่อนหน้านี้ โดยแนวทางการเข้ามาติดต่อภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ได้แก่ การเข้า-ออกอาคาร ที่จุดคัดกรองบริเวณโถงลิฟท์ชั้น 1 ของอาคารเท่านั้น , การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริการตามจุดต่างๆ พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับประตู ห้องน้ำ เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งอาคารในช่วงเช้าและหลังเลิกงานทุกวัน