fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ส่งความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

 

บมจ.นำสินประกันภัย ร่วมส่งกำลังใจพร้อมจัดอาหารมาเสริมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจกันอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยดร.โชติมา พัวศิริ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง ให้แก่ คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยต่อไป  มอบเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563