fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนข้าวกล่อง ศูนย์พักคอยเขตบางซื่อ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI สนับสนุนข้าวกล่องเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณศิริชัย แสงเทียนประไพ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด เป็นตัวแทนมอบให้แก่คุณวิราวรรณ บุดดา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางซื่อ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือให้ชุมชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน