fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

 

คุณปัญญา โลหะสุนทร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโครงการพิเศษ ฝ่ายกิจการตลาด เป็นตัวแทนบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคปภ. พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ที่ให้เกียรติร่วมชมกิจกรรมในบูธ จัดที่สำนักงาน คปภ.