fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ร่วมรณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน พร้อมกันนี้ NSI นำสินประกันภัย ได้มอบหมวกนิรภัยสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนพื้นที่บางซื่อ จำนวน 200 ใบ เพื่อร่วมรณรงค์เสริมสร้างวินัยให้ผู้ขับขี่ผู้ร่วมเดินทางได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ณ สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา