fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

NSI นำสินประกันภัย ร่วมดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลไทย “อาสารักษ์ปูม้า”

NSI นำสินประกันภัย ร่วมสนับสนุนชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล “อาสารักษ์ปูม้าเพื่อการต่อยอดธนาคารปูม้า” โดยคุณสมชาย ธัญพืช ผู้จัดการสาขาภูเก็ต นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมและส่งมอบอาคารเพื่อการต่อยอดธนาคารปูม้าและครัวกลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง ณ สมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา