ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประเภทอื่นๆ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบข่ายที่กว้างมาก

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการสูญเสียทางการเงินสำหรับสินค้าเช่าซื้อที่มีรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศกลุ่ม

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคล

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกระจก

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

>> ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่า

>> ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

>> ดาวน์โหลดกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสั่งซื้อ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย