ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัย 5 โรคร้ายจากยุง

ประกันภัย 5 โรคร้ายจากยุง

ให้ความคุ้มครองกรณีป่วยด้วย 5 โรคร้ายจากยุง ดังนี้
– โรคไข้เลือดออก (ไข้เด็งกี่)
– โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย)
– โรคมาลาเรีย (ไข้จับสั่น)
– โรคไข้สมองอักเสบ
– โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

สามารถซื้อทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

*การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 65 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
**รายละเอียดเพิ่มเติมดังรูปด้านล่าง

สนใจสั่งซื้อ

ความคิดเห็นของลูกค้าที่ซื้อประกันไข้เลือดออก (แผนเดิม)

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย