ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัย 5 โรคร้ายจากยุง

(เสริมคุ้มครอง โรคมือ เท้า ปาก และ ไข้หวัดใหญ่)

ประกันภัย 5 โรคร้ายจากยุง (เสริมคุ้มครอง โรคมือ เท้า ปาก และ ไข้หวัดใหญ่)

ให้ความคุ้มครองกรณีป่วยด้วย 5 โรคร้ายจากยุง ดังนี้
– โรคไข้เลือดออก (ไข้เด็งกี่)
– โรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย)
– โรคมาลาเรีย (ไข้จับสั่น)
– โรคไข้สมองอักเสบ
– โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

พร้อมเสริมความคุ้มครองโรคมือ เท้า ปาก และ ไข้หวัดใหญ่ โดยมีข้อตกลงคุ้มครองการป่วยด้วยโรคดังกล่าว (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) ตามทุนประกันที่กำหนด และรับเงินชดเชยรายวัน ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม สูงสุด 30 วัน โดยมีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากวันที่เริ่มเอาประกันภัย

*การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 65 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
**รายละเอียดเพิ่มเติมดังรูปด้านล่าง

สนใจสั่งซื้อ

ความคิดเห็นของลูกค้าที่ซื้อประกันไข้เลือดออก (แผนเดิม)

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย