วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์บริการอันยอดเยี่ยม ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อก้าวสู่อนาคตชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน”

พันธกิจ

“มุ่งมั่นดูแล เอาใจใส่ และสร้างสรรค์บริการที่เหนือความคาดหมายเสมอ
เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความอบอุ่นใจ สุขใจ ให้ทุกชีวิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”

NSI นำสินประกันภัย พร้อมคิดสิ่งใหม่ในการบริการคู่ค้า และลูกค้า มุ่งให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ร่วมคิดร่วมทำ พร้อมรับฟังเสมอ เพื่อสร้างสรรค์และตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยความเข้าใจ
คำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปและก้าวไปด้วยกัน