fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ลุคใหม่พนักงาน NSI นำสินประกันภัย

 

NSI นำสินประกันภัย ปรับลุคพนักงานด้วยเสื้อแจ็คเก็ตรุ่นใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์ของนำสินฯ หลังรีแบรนด์ เสริมสร้างบุคลิกที่กระฉับกระเฉง คล่องตัว และสร้างความน่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงความแอคทีฟ พร้อมให้บริการลูกค้าคู่ค้าอย่างรวดเร็ว โดยสีสันของเสื้อได้นำเอาสีหลักของ NSI นำสินประกันภัย ได้แก่ สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ มาผสมผสานกับสีส้ม ซึ่งหมายถึง ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี ทันสมัย ส่วนโทนสีเทา บ่งบอกถึงพลังแห่งมิตรภาพ
ความเชี่ยวชาญ และความอ่อนน้อมถ่อมตน