คำถามที่พบบ่อยหมวดร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

หากท่านต้องการร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน โปรดติดต่อ

1. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
2. โทร : 0 2016 3333 , 0 2017 3333 หรือที่สาขาต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค
3. เว็ปไซท์บริษัท www.namsengins.co.th กดที่นี่เพื่อกรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน
4. หรือติดต่อ คุณประสงค์ ลีฬกาญจนากุล โทร :0 2016 3333 ต่อ 457 โทรสาร : 0 2911 4488 ต่อ 477 ่

แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน ร.ร.001

แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน ร.ร.002