fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

มอบความห่วงใย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าคู่ค้า

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา  NSI นำสินประกันภัย ได้ส่งมอบความห่วงใยถึงลูกค้า คู่กรณี คู่ค้า ด้วยการแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้รู้สึกอุ่นใจในทุกการเดินทาง เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน…