ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันอัคคีภัย

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยยานพาหนะ, ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้าน

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท คลิ๊กที่นี่

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

     เบี้ยแบบประหยัดสำหรับบ้านพักอยู่อาศัยทุกประเภท ในราคาเดียว ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่เป็นคอนกรีตทั้งหลัง, บ้านที่เป็นครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ทั้งหลัง

ข้อยกเว้น :

     – ภัยสงคราม ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน ,การปฏิวัติ ,การรัฐประหาร
– การก่อการร้าย
– การแผ่รังสี ,นิวเคลียร์

บ้านแบ่งออกเป็น 3ประเภท

1. บ้านชั้น 1 (บ้านคอนกรีตล้วน) โครงสร้างบ้านทั้งหลังเป็นคอนกรีต เช่น ผนังตัวบ้าน เสาบ้าน โครงหลังคา เป็นคอนกรีต

2. บ้านชั้น 2 (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) โครงสร้่างครึ่งนึงเป็นคอนกรีต ครึ่งนึงเป็นไม้ เช่น บ้านชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้

3. บ้านชั้น 3 (บ้านไม้ล้วน) โครงสร้างบ้านทั้งหลังเป็นไม้ เช่น ผนังตัวบ้าน เสาบ้าน โครงหลังคา เป็นไม้ทั้งหลัง

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย 

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย