ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

อีซี่ทราเวล : อุ่นใจทุกเส้นทาง วางใจ..นำสินประกันภัย

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ “อีซี่ทราเวล”

ไม่ต้องตรวจร่างกายก่อนทำประกัน
ไม่ต้องกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกวันละ 1,000 บาท
ชดเชยโปรแกรมการเดินทางถูกยกเลิกอย่างกระทันหันหรือเครื่องบินล่าช้า
มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสายด่วน (66) 2206 5415 ตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัทนำสินประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตกลุ่มประเทศเชงเก้น สามารถใช้ประกอบการขอวีซ่ากับสถานฑูตในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท คลิ๊กที่นี่

Call Center 0 2017 3333
Hot Line ช่วยเหลือฉุกเฉิน (66) 2206 5415

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

  • กรมธรรม์คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อหนึ่งเที่ยวการเดินทาง
  • รับประกันเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 1 – 80 ปีเท่านั้น
  • ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วย

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย

Revolution Slider Error: Slider with alias product-1 not found.
Maybe you mean: 'slide-test' or 'about' or 'about-ban' or 'product' or 'faq' or 'contactus'