ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา(สูญหาย/ไฟไหม้) และความเสียหายอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ รับประกันรถหลากหลายประเภท ทั้งรถส่วนบุคคล รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถรับ-ส่ง (ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง) หรือแม้แต่รถที่ใช้ในส่วนงานราชการ อาทิเช่น รถตู้รับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐ รถตำรวจ รถขยะ รถดับเพลิง รวมถึงรถอื่นๆที่ถูกนำมาใช้ในหน่วยงานราชการด้วย โดยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ แบ่งความคุ้มครองหลักๆ เป็น 3 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – เฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม
 คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้

3. ความคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

 ค่ารักษาพยาบาล
 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 การประกันตัวผู้ขับขี่

>> ดูประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัยได้ที่นี่

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย