ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

           เรื่องประกันวินาศภัยไว้ใจเรา กว่า 72 ปี บริษัทนำสินประกันภัย ยินดีรับประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งรถใหญ่ และรถเล็ก
     รถใหญ่ เช่น รถบรรทุก6ล้อ, รถบรรทุก10ล้อ, รถขนวัสดุอันตราย, รถพ่วง, รถลากจูง, รถโม่ปูน, รถเครน, รถเฮี๊ยบ, รถดั๊มพ์, รถบรรทุกตู้แห้ง, บรรทุกตู้เย็น
     รถเล็ก  เช่น รถกระบะ, รถเก๋ง เป็นต้น

 

ประกันประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (กรณีสูญหาย+ไฟไหม้) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วนคือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

 คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลและการประกันผู้ขับขี่

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย