ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

 

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประเภท 3

            ในประเทศไทยการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยมีรถจักรยานยนต์ถึง 21 ล้านคันในประเทศไทย และจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถจักรยานยนต์ก็มากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญและต้องใส่ใจอย่างมาก รวมไปถึงการมองหาประกันภัยรถจักรยานยนต์หรือความคุ้มครองที่จะได้รับจากประกันภัยรถจักรยานยนต์ก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

            หากใครกำลังมองหาประกันภัยรถจักรยานยนต์ประเภท 3 ไว้สำหรับการใช้งานเป็นยานพาหนะในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้กันทั่วไป เช่น รถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่ไปทำงาน หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางไกล รวมไปถึงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ หรืออาจจะเป็นรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์ ( Delivery ) เช่น รถจักรยานยนต์ไว้รับ-ส่งของหรือรถจักรยานยนต์ไว้รับ-ส่งอาหาร ซึ่งรถจักรยานยนต์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นก็จะมีขนาดรถจักรยานยนต์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทางบริษัท ฯ รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ประเภท 3 แบ่งตามลักษณะการใช้งานรถจักรยานยนต์ คือรถจักรยานยนต์ใช้งานส่วนบุคคลและรถจักรยานยนตร์ใช้เพื่อการพาณิชย์  ในการรับประกันภัยรถจักรยายนต์ใช้งานส่วนบุคคลและรถจักรยานยนตร์ใช้เพื่อการพาณิชย์ก็จะแบ่งตามขนาดรถจักรยานยนต์ ดังนี้

1. รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 125 c.c.

 
2. รถจักรยานยนต์ขนาดเกิน 125 c.c. เเต่ไม่เกิน 250 c.c

 
3. รถจักรยานยนต์ Big Bike ขนาดเกิน 250 c.c.

 

           ประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มค่า ในราคาที่ประหยัด คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่ ทรัพย์สินและบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลา 1 ปี  จ่ายไม่ถึงพัน แต่ได้ความคุ้มครองถึงหลักแสน-หลักล้าน ( ขึ้นอยู่กับแผนเบี้ยประกันที่ท่านเลือก ) โดยบริษัทฯ จะรับประกันรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป  ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์ 

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ประเภท 3

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย