ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

 

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ชั้น 3 (ใช้ส่วนบุคคล)

   ในประเทศไทยการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยมีรถจักรยานยนต์ถึง 21 ล้านคันในประเทศไทย และจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถจักรยานยนต์ก็มากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญและต้องใส่ใจอย่างมาก รวมไปถึงการมองหาประกันภัยรถจักรยานยนต์หรือความคุ้มครองที่จะได้รับจากประกันภัยรถจักรยานยนต์ก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

            หากใครกำลังมองหาประกันภัยรถจักรยานยนต์ประเภท 3 ไว้สำหรับการใช้งานเป็นยานพาหนะในการเดินทางในชีวิตประจำวัน หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้กันทั่วไป เช่น รถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่ไปทำงาน หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเดินทางไกล รวมไปถึงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ซึ่งรถจักรยานยนต์แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นก็จะมีขนาดรถจักรยานยนต์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทางบริษัท ฯ รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ประเภท 3 แบ่งตามลักษณะการใช้งานรถจักรยานยนต์ คือรถจักรยานยนต์ใช้งานส่วนบุคคล

รหัสรถ 610 – รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ส่วนบุคคลอายุรถจักรยานยนต์ 2 ปีขึ้นไป

รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 125 c.c.           

รถจักรยานยนต์เกิน 125 c.c. แต่ไม่เกิน 250 c.c  

รถจักรยานยนต์ Big bike ขนาดเกิน 250 c.c.

          ประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 3 ใช้ส่วนบุคคลให้ความคุ้มค่า ในราคาที่ประหยัด คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่ ทรัพย์สินและบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลา 1 ปี บริษัท ฯ จะรับประกันรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป โดยประกันภัยจักรยานยนต์ประเภท 3 (ใช้ส่วนบุคคล) แบ่งความคุ้มครองหลักๆ เป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน เเละบุคคลภายนอก

– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก

– คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.ความคุ้มครองเเนบท้าย

– ค่ารักษาพยาบาล

– การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

– การประกันตัวผู้ขับขี่

>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ประเภท 3

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย