ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

 

ประกันภัยขนส่งสินค้า

ประกันภัยขนส่งสินค้าคือกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบก ที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า โดยในระหว่างการขนส่งสินค้าทางบกภายในประเทศไทยยังได้รับความคุ้มครองด้วย

1. ผู้ทำประกันภัย

เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ขนส่งสินค้า

2. ลักษณะความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งสินค้าจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ
คุ้มครองการขนส่งสินค้าล่าช้า

3. ระยะเวลาคุ้มครอง

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าวางอยู่บนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และจะคุ้มครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่งสินค้า จนกระทั่งขนส่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้

4. ประเภทสินค้าที่ให้ความคุ้มครอง

สินค้ากลุ่ม 1 : สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป

เครื่องใช้สำนักงาน, อุปกรณ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย, สินค้าตกแต่งบ้าน, ไม้แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร (พืชไร่)
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของแตกหักง่าย เช่น กระเบื้อง, เซรามิค, กระจก, แก้ว, ของเหลวบรรจุขวดแก้วหรือพลาสติก, เครื่องจักร, ยารักษาโรค, สินค้าเทกอง เป็นต้น
ผัก ผลไม้ ของสด
แก๊สบรรจุถังหรือของเหลวที่บรรจุถัง เช่น น้ำมันบรรจุถัง เป็นต้น

สินค้ากลุ่ม 2 : ของเหลวบรรจุแท้งค์

ของเหลวบรรจุแท้งค์ เช่น น้ำมัน, น้ำยาง, น้ำนมดิบ เป็นต้น

สินค้ากลุ่ม 3 : ต้องมีตู้ควบคุมอุณหภูมิ

สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่บรรจุในตู้ควบคุมอุณหภูมิ

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor โทร 0 2017 3333 โทรสาร 0 2911 4472 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย