ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

 

ประกันภัยขนส่งสินค้า

คือกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า
ในระหว่างการขนส่งทางบกภายในประเทศไทยยังได้รับความคุ้มครองด้วย

1. ผู้ทำประกันภัย

เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ขนส่งสินค้า

2. ลักษณะความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ

3. ระยะเวลาคุ้มครอง

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าวางอยู่บนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และจะคุ้มครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่ง จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor โทร 0 2017 3333 โทรสาร 0 2911 4472 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

นึกถึงประกัน นึกถึง.. นำสินประกันภัย