fbpx

ประกันภัยรถยนต์

ประกันอัคคีภัยและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัยอื่นๆ

ทีมลูกขนไก่ชาย NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลรองชนะเสิศอันดับ 2 แบดมินตัน ประกันภัย ครั้งที่ 12

 

คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และคุณอภิศันสน์ บัวดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาแบดมินตันชาย คุณอนิรุท หอมสินธุ์
ฝ่ายสินไหมรถยนต์ และคุณศราวิน โทศรีแก้ว ฝ่ายประกันภัย Non-Motor ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทด้วยการคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทชายคู่ จากการแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 12  จัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย