คณะกรรมการบริษัท

นายยงยุทธ ผู้สันติ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr. Yongyuth Phusanti

Chairman of the Board of Directors

(Independent Director)

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์
กรรมการ

Mr.Voravatch Jaroenchaiyapongs

Director

นายนภดล พุฒรังษี
กรรมการอิสระ

Mr. Napadol Putarungsi

Indepentdent Director

นายอิทธิ ชูสร้อยปิ่น
กรรมการอิสระ

Mr. Itti Chusoipin

Independent Director

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
รองประธานกรรมการ

Mr. Somboon Fusriboon

Vice Chairman

นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร
กรรมการ

Mrs. Kamonporn Chinthammit

Director

นายมาว อ่อง ทุน
กรรมการอิสระ

Mr. Muang Aung Htun

Independent Director

นายไพรัช เจริญชัยพงศ์
กรรมการ

Mr.Pairach Charoenchaipong

Director

นายสมบัติ พูถาวรวงศ์
กรรมการอิสระ

Mr. Sombat Puthavolvong

Independent Director

นายเปรมจิต วิเศษแพทยา
กรรมการอิสระ

Mr. Premchit Visesphaetaya

Independent Director

นายวิชิต เจริญชัยพงศ์
กรรมการ

Mr. Vichit Jaroenchaipong

Director

นางพรพรรณ ตันอริยกุล
กรรมการอิสระ

Mrs. Pornpun Tanariyakul

Independent Director

นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการอิสระ

Mr. Anant Gatepithaya

Independent Director

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป